Açıklama
»›

Müşteri / Filmin Adı

: ING Bank/Pegasus - Pegasus Plus Kart

Ajans / Yönetmen

: Publicis Yorum / Tan Berk Kurtcebe

Bilgi

: