Açıklama
»›

Müşteri / Filmin Adı

: Migros - Yoğurt

Ajans / Yönetmen

: Publicis Bold / Tan Berk Kurtcebe

Bilgi

: